BİYOGRAFİ

1986 yılında Elazığ’da doğdu. Liseyi İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. 2011 yılında ilk yüksek lisansından mezun oldu ve California State University, San Bernardino’da tez çalışmalarında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Anabilim Dalında ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Nöro Pazarlama üzerine bir projede yer aldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalında başladığı doktoradan sonra tez çalışmalarını araştırma görevlisi olarak The State University of New York at Buffalo’da yaptı. FORTUNE Türkiye, Media Digest Radio Television Hong Kong gibi ünlü dergilerde makaleleri yayımlandı. 2016 yılında Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta oturum başkanlığı yaptı.

Oxford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bildiriler sundu. Genelkurmay Başkanlığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı Birleşik/Müşterek Harp Oyunu’nda Danışmanlık yaptı. Elazığspor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulundu. ÜAK Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçent unvanını aldı. Eğitim alanında uygulanan İkinci Büyük Türkiye Projesi’ne akademik danışmanlık yaptı.

Siyasal İletişimi Yeniden Okumak: Seçim Kampanyalarında Postmodern Bir Yaklaşım”, “Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya” ve “Kamu Diplomasisi: Ülkeler – Avrupa Birliği – Kurumlar – Uygulamalar” başlıklı kitapları yayımlandı. Terörle Mücadele, NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ülkeler, uluslararası radyo ve televizyon kuruluşlarını ele alan çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Üçüncü Büyük Türkiye Projesi’nin akademik danışmanlarındandır. Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Dış Politika yazarlarındandır. Birleşik Krallık’da bulunan Institute of Research, Learning & Development’in uluslararası ilişkiler alanında Konferans Komitesi ve Yayın Kurulu’nda yer almaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) “Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödülleri” Seçici Kurul Üyesi’dir.

Alınan Ödüller
Protokol Dergisi Kamu Diplomasisi alanında yılın en iyi akademisyeni, 2018.

AKADEMİK GÖREVLER

Fakülte Görevi

Basın Ekonomisi ve İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

 • Gazeteciliğe Giriş
 • Basın Tarihi
 • İletişim Bilimi I
 • İletişim Bilimi II
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Kitle İletişim Hukuku
 • Röportaj Teknikleri
 • Çapraz Medya
 • Uzman Gazetecilik I
 • Uzman Gazetecilik II
 • Uygulamalı Gazetecilik I
 • Uygulamalı Gazetecilik II
 • Yerel Gazetecilik
 • Kamu Diplomasisi
 • Uluslararası İletişim

 Yüksek Lisans Dersleri

 • Küreselleşme, Toplumsal Sınıflar ve Medya
 • Kitle İletişim Süreçlerinin Sorunları

        Doktora Dersleri

 • Uluslararası ilişkiler ve Medya
 • Uluslararası Televizyon Yayıncılığı

MAKALELER

“The Role of Radio Free Europe in the Iron Curtain Countries: 1956 Poznań Uprising and the 1956 Hungarian Uprising”, International Journal of Euroasian Researches, Cilt 15 Sayı 15, Kasım 2018, ss.349-358.

“NATO Operasyonları ve Kamu Diplomasisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, 2018, ss.1406-1422.

“Terörle Mücadele Aracı Olarak Kamu Diplomasisi”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6 Sayı 23, 2018, ss.509-524.

“Birleşmiş Milletler Kamu Diplomasisi ve Üçüncü Dünya”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, 2018, ss.583-601.

“Soft Power of the European Union: A Focus Group Study on the Influence of Fundamental Values in Turkey”, Turkish Studies, Volume 13 Issue 3, 2018, pp.127-136.

“Soft Power of The United States: Impact of the Universal Values on Turkey”, The Journal of International Social Research, Volume 10 Issue 53, 2017,  pp.672-678.

“Assessment of the Civil Society Dialogue Program between European Union and Turkey as a Public Diplomacy Implementation”, OPUS – International Journal of Society Researches, Volume 7 Issue 13, 2017,  pp.912-926.

“Use of Hollywood as a Soft Power Tool in Foreign Policy Strategy of the United States of America”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 6 Issue 11 November 2017, pp.79-83.

“The Effect Of The Relationship Between Social Responsibility and Confidence On Corporate Reputation”, NIDA Journal of Language and Communication, Volume 20, Issue 24, January-April 2015, pp.1-24.

“Çin’in Küresel Bir Yumuşak Güç Hareketi: CGTN’nin İncelenmesi”, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 7 Sayı 19, Eylül 2019, ss.260-275.

“The Third World in the Public Diplomacy of the United Nations”,  International Journal of Multipdisciplinary Thought, 07 (02), 2018, ss.185-190.

SEMİNER, KONGRE ve KONFERANSLAR

Uluslararası

The Third World in the Public Diplomacy of the United Nations” in the Annual Multidisciplinary Conference, 21-25 May 2018, Harvard University / USA

Use of Hollywood as a Soft Power Tool in Foreign Policy Strategy of The United States of America” in the 3rd Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies on 1-3 March 2016, Oxford University / United Kingdom

Examination on the “Civil Society Dialogue Program” as a Public Diplomacy Implementation between EU and Turkey” in the 6th International Conference on Multidisciplinary Research in Development of Social Sciences Research, 28-29 November 2017, Osaka / Japan

Cultural Diplomacy and British Council”  in The International Symposium Of Economy, Politics and Administration (ISEPA 2018), 10-13 October, Diyarbakır / Turkey

Komünizmle Savaşta Radio Free Europe / Radio Liberty” Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13-16 Eylül 2018, Gaziantep / Türkiye

Public Diplomacy in the NATO’s Operations and Strategic Concepts” in the ASEAD International Symposium on Social Sciences, 5-7 May 2018, Antalya / Turkey

“The Effect of Technical Director’s Leadership on The Motivation of Team” in International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG, 20 -21 March 2014, Babson College Wellesley Massachusetts / USA

The Relationship Between Social Responsibility and Trust In The Process of Corporate Reputation” in The 5th International Conference on Language and Communication, 12-13 December 2013, Bangkok / Thailand

Hospital Managers’ Sense Of Corporate Reputation and The Interaction Between Corporate Reputation Practices and Organizational Culture: A Example The Central Anatolian Region Of Turkey” in 11th Annual International Conference on Management, 1-4 July 2013, Athens / Greece

“Modern Yönetim Tekniklerinin Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerle Birlikte Uygulanması” in Dedicated to the 90th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, International Scientific Conference Of Young Researchers, Qafqaz University, 25-27 April 2013, Baku / Azerbaijan

Indian Diaspora in Public Diplomacy of India” in The International Symposium Of Economy, Politics and Administration, 10-12 October 2019, Diyarbakır / Turkey

Cultural Diplomacy and British Council”  in The International Symposium Of Economy, Politics and Administration, 10-13 October 2018  Diyarbakır / Turkey

 Ulusal

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç”, Dicle Üniversitesi, 15 Kasım 2018, Diyarbakır

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç”, TÜGVA Elazığ Eğitim Akademisi, 19 Nisan 2016, Elazığ

Değişen Dünyada Yeni Medya Eğilimleri” Doğu Anadolu 1. Bilişim Buluşması, 9-10 Mart 2017, Elazığ

“Televizyon Reklamlarının Çocukların Davranışsal Değişikliği Üzerine Olumsuz Etkileri”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşbirliğiyle 1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu, 16-18 Haziran 2014, İstanbul

Başarı ve Motivasyon”, Hatay Özel Doğuş Koleji Kariyer Günleri, 15 Kasım 2019, Hatay

Başarı ve Motivasyon”, Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi, 7 Kasım 2019, Elazığ

Başarı ve Motivasyon”, Özel Koru Koleji, 25 Eylül 2019, Ankara

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç”, KAYED, 2 Ağustos 2019, Elazığ

Kamu Diplomasisi”, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, 26 Haziran 2019, İskenderun/Hatay

İletişim ve Motivasyon”, Necip Göngör Kısaparmak Teknik ve Anadolu Lisesi, 18 Nisan 2019, Elazığ

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç”, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları, 13 Nisan 2019, Kayseri

Oturum Başkanlıkları

Charing a Session in the 3rd Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies on 1-3 March 2016, Oxford University / United Kingdom

PROJELER

Nöropazarlama Projesi, Fırat Üniversitesi, 2014.

AGÜ Hayalim Projesi, Abdullah Gül Üniversitesi, 2012.

KİTAPLAR

Kamu Diplomasisi: Ülkeler-Avrupa Birliği-Kurumlar-Uygulamalar, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2018.

Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2016.

“Birleşik Krallık’ın Kültürel Diplomasisi: British Council’in Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2018, ss.527-538.

“Soğuk Savaş Döneminde Kamu Diplomasisi ve Porgy and Bess”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2018, ss.7-12.

“Kamu Diplomasisinde Medyanın Yeri”,  Ed. Oğuz Göksu, Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler, Literatürk, Konya, 2019, ss.109-132.

“Siyasal İletişimde Dijital Diplomasi”, Ed. Başak Solmaz, Siyasal İletişimin Dijital Dönüşümü, Literatürk, Konya, 2019, ss.315-333.

“İletişimde Halkla İlişkiler”, Genel, Teknik ve Etkili İletişim, Ed. Prof. Dr. İrfan Çağlar, Doç. Dr. Sabiha Kılıç, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2014, ss.185-206.

Siyasal İletişimi Yeniden Okumak: Seçim Kampanyalarında Postmodern Bir Yaklaşım, Üçdal, İstanbul, 2013.

Kurum içi Halkla İlişkiler ve Kurum İçi İletişim” Ed. Prof.Dr.Metin Işık, Halkla İlişkilere Giriş, Eğitim Yayınevi, Konya, 2012, ss.71-92.

“Hospital Managers’ Sense of Corporate Reputation and the Interaction between Corporate Reputation Practices and Organizational Culture: An Example from the Central Anatolian Region of Turkey”, Athens Institute for education and Research, Athens, 2013.(ISSN 2241-2891)

YAYIMLANAN YAZILAR

        “Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin Yumuşak Gücü”, Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 15 Mayıs 2019

Public and Private Broadcast Media in Turkey: Developments and Controversies”, Media Digest, Radio Television Hong Kong, July 2015.

https://app3.rthk.hk/mediadigest/media/pdf/pdf_1436948708.pdf

“Turkish Social Media and Its Impact on Democratization”, Media Digest, Radio Television Hong Kong, July 2015.

http://app3.rthk.hk/mediadigest/content.php?aid=2024

“The Future of Corporate Communication: Corporate Reputation”, FORTUNE, August 2013.

“Internal Communication in Innonative Competition”, FORTUNE, December 2013.

“Türk Dış Politikasında Yumuşak Gücü Anlamak”, Kanal 23, 4 Kasım 2018.

“Köpek Balığı”, Kanal 23, 1 Ekim 2018.